Co wlicza się do historii kredytowej?

Young couple doing their finances and calculating their costs per month at home

Starając się o kredyt w banku, czy pożyczkę w instytucji pozabankowej, zapewne zastanawiamy się, jakie musimy spełnić kryteria, by otrzymać zadowalającą nas kwotę. Jedną z najważniejszych wytycznych jest oczywiście posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Co jeszcze brane jest pod uwagę w chwili, gdy ubiegamy się o wparcie finansowe? Jaki wpływ na udzielenie kredytu lub pożyczki ma historia kredytowa?

Jakie parametry mają wpływ na udzielenie pożyczki lub kredytu?

Chcąc otrzymać kredyt z banku lub pożyczkę z instytucji pozabankowej poddani będziemy badaniu zdolności kredytowej. Czym jest sama zdolność kredytowa? To nic innego, jak nasze możliwości, co do spłaty całości zobowiązania w terminie. To czy, będziemy w stanie spłacić pożyczone pieniądze, instytucje finansowe obliczają, stosując specjalnie stworzone do tego celu algorytmy. Ponadto, każda instytucja finansowa bardzo indywidualnie podchodzi zarówno do samych kryteriów, jak i do możliwości konsumenta. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim nawet pomiędzy bankami istnieją różnice dotyczące wymagań, jakie należy spełnić, by otrzymać kredyt. Wytyczne te również zmieniają się w zależności od tego, o jaki rodzaj i wysokość zobowiązania się staramy. Ponadto przed udzieleniem jakiegokolwiek wsparcia finansowego sprawdzona zostanie także nasza historia kredytowa.

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa, to wszystkie nasze wcześniejsze zobowiązania. Jeśli spłacaliśmy swoje zobowiązania regularnie i terminowo, nie musimy się obawiać, że będą miały negatywny wpływ na przyszłe kredyty, czy pożyczki. O otrzymanie środków z instytucji finansowych będzie jednak dużo trudniej konsumentom, którzy nie dbali o spłatę rat w terminie. Każda instytucja finansowa, przed udzieleniem kredytu bankowego lub pożyczki pozabankowej wysyła zapytanie odnośnie wnioskującego konsumenta do Biura Informacji Kredytowej, Krajowego Rejestru Dłużników, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, lub innej instytucji monitorującej zadłużenie konsumentów. Dzięki otrzymanemu raportowi pożyczkodawcy dowiedzą się, w jaki sposób do swoich zobowiązań podchodzi ubiegający się o pożyczkę lub kredyt konsument.

Skąd jednostki monitorujące posiadają dane na temat zadłużenia konsumentów? Każdy bank, SKOK i firma pożyczkowa po udzieleniu kredytu lub pożyczki zobligowane są do przekazania wszelkich informacji na ich temat do BIK. Dzięki temu pozostałe instytucje finansowe mogą oszacować, ilu zobowiązań podjął się dany klient i jak się z nich wywiązuje. Gromadzenie informacji o obciążeniach konsumentów chroni zarówno instytucje udzielające wsparcia finansowego przed nierzetelnymi konsumentami, a także i klientów przed nadmiernym i niekontrolowanym zadłużaniem się.

Jakie informacje gromadzą instytucje monitorujące zadłużenie konsumentów?

Jak już wspomnieliśmy, banki i firmy pożyczkowe przed udzieleniem kredytu lub pożyczki wysyłają zapytanie do jednostek kontrolujących zadłużenie klientów. Jakie informacje zwrotne otrzymują? Firmy śledzące poczynania konsumentów, przygotowują raport dotyczący wszystkich zobowiązań, jakich podjął się klient. Każde zobowiązanie jest opatrzone  szczegółami dotyczącymi: daty powstania zobowiązania, jego kwoty, okresu kredytowania, wysokości ewentualnych rat, waluty, w jakiej zostało przyznane. A przede wszystkim terminowej spłaty zobowiązania. Raporty te dotyczą nie tylko kredytów i pożyczek, ale także zakupów na raty, leasingów na samochód, debetów w koncie, kart kredytowych itd. Dlatego jeśli zależy nam na tym, aby otrzymać kredyt lub pożyczkę, musimy wcześniejsze zobowiązania spłacać terminowo, dzięki temu będziemy postrzegani jako wiarygodni konsumenci.