Zalety systemu ERP

Systemy ERP to systemy oprogramowania wykorzystywane przez firmy do zarządzania najważniejszymi obszarami biznesowymi w ich organizacji i łączenia ich ze sobą. Systemy ERP są ważne dla firmy, ponieważ pomagają im w wielu obszarach organizacji i integrują wszystkie procesy wymagane do działalności biznesowej w jednym systemie.

System ERP – podstawowe informacje

Celem jest planowanie wszystkich klasycznych zasobów, takich jak kadry, materiały, kapitał, a także planowanie projektów oraz finanse i księgowość. Połączenie poszczególnych modułów w systemie ERP umożliwia wspólną pracę w jednym systemie pomiędzy działami, lokalizacjami i klientami.

Oprogramowanie ERP może zintegrować wszystkie procesy wymagane do prowadzenia biznesu.

Dużą zaletą systemu ERP jest swobodna komunikacja pomiędzy obszarami biznesowymi w ramach systemu, dzięki czemu np. raporty danych mogą być wymieniane w czasie rzeczywistym.System ERP można zwykle łatwo zintegrować z innymi działającymi systemami za pomocą standardowych interfejsów.

Jakie są zalety systemu ERP?

Dzięki oprogramowaniu ERP wszyscy pracownicy firmy mogą cyfrowo mapować swoje procesy i przepływy pracy. Dzięki sieciowej strukturze systemu ERP dane docierają do odpowiedzialnych działów znacznie szybciej, niż byłoby to możliwe w przypadku innych rozwiązań informatycznych.

W przypadku większych firm system ERP jest również ogniwem łączącym różne systemy komputerowe funkcji organizacji. Bez systemu ERP każdy dział miałby własną aplikację zoptymalizowaną pod kątem określonych zadań. Dzięki oprogramowaniu ERP firma posiada centralną aplikację, w której odpowiednie moduły są dostarczane dla poszczególnych działów.

To, którzy pracownicy mają dostęp do poszczególnych modułów, można kontrolować centralnie i zapewniać za pomocą zwolnień i uprawnień w konfiguracji systemu ERP.Ponieważ system ERP jest zarządzany centralnie, istnieją dodatkowe zalety, na przykład w utrzymaniu danych podstawowych – ponieważ wystarczy zmienić tylko jeden centralny rekord danych lub jedno centralne ustawienie i są one natychmiast dostępne dla wszystkich użytkowników.

Komunikacja

Aplikacje ERP pozwalają również różnym działom na łatwiejszą komunikację i udostępnianie informacji z resztą firmy. Gromadzą informacje o działaniach i statusie różnych działów i udostępniają te informacje innym częściom firmy, gdzie można je produktywnie wykorzystać i ocenić.

Przepływ pracy w systemie ERP często integruje wprowadzanie ofert i zamówień, controlling, zarządzanie zasobami, ewidencjonowanie czasu, zarządzanie zapasami, rozliczenia z dostawcami, śledzenie zamówień oraz bazy danych dostawców i klientów w jednym systemie.