Zespół stresu pourazowego – czym jest nerwica pourazowa?

Zespół stresu pourazowego to zaburzenie lękowe, które ma miejsce zazwyczaj po przeżyciu traumatycznego wydarzenia, jak: śmierć bliskiej osoby, wypadek, wojna, gwałt. Jego objawy odbijają piętno nie tylko w sferze psychicznej, ale również fizycznej. Nerwica pourazowa może objawiać się, np.: problemami ze snem czy koncentracją, napadami gniewu oraz drażliwością.

Zespół stresu pourazowego – kiedy się pojawia?

Zespół stresu pourazowego, czyli nerwica pourazowa, to zaburzenie o charakterze psychicznym, któremu towarzyszy lęk oraz ciągłe napięcie. Schorzenie w literaturze określane jest mianem Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Zespół stresu pourazowego pojawia się na skutek przeżycia traumatycznego przeżycia, np.: katastrofy komunikacyjnej, gwałtu, agresywnego napadu, ataków terrorystycznych czy walki na froncie, stąd bardzo często występuje u żołnierzy, wojskowych. Nerwica pourazowa dotyczy ciągłego rozpamiętywania tragicznych wydarzeń bądź unikania sytuacji, które się z nimi kojarzą.  Zdarza się, że zaburzenia lękowe pojawiają się dopiero po kilku tygodniach, a nawet miesiącach od przeżycia konkretnej traumatycznej sytuacji.

Nerwica pourazowa – objawy

Objawem stresu pourazowego jest ciągłe odczuwanie napięcia. Osoby, które przeżyły traumatyczne wydarzenie w swoim życiu mają problemy ze snem i koncentracją, unikają kontaktów interpersonalnych, są drażliwi, łatwo wpadają w gniew i złoszczą się. W intensywnym stadium rozwoju nerwicy pourazowej mogą wystąpić stany apatii, depresja czy nocne koszmary. Traumatyczne przeżycia powodują również u osób, które ich doświadczyły, chorobliwe unikanie miejsc, które w jakikolwiek sposób przypominają im owe tragiczne wydarzenie. Nerwicy pourazowej może również towarzyszyć nadużywanie środków odurzających, dystymia (czyli rodzaj depresji nerwicowej) czy zachowania obsesyjno-kompulsyjne.

Zespół stresu pourazowego – przyczyny

Przyczyny powstawania stresu pourazowego mogą mieć podłoże psychiczne oraz fizyczne. Silne napięcie i stres wywołują ciągłe rozpamiętywanie traumatycznego wydarzenia, nawracające wspomnienia czy nagminne nagminne myśli dotyczące zachowania, w przypadku, gdyby wypadek zdarzył się ponownie. Notoryczne przypominanie sobie o wydarzeniu podnosi poziom adrenaliny w organizmie, co uniemożliwa odpoczynek i zrelaksowanie się.

Zespół stresu pourazowego – leczenie

Szybkie podjęcie leczenia nerwicy pourazowej ma istotne znaczenie, nie tylko dla samopoczucia, ale również życia osoby z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ zdarza się, że prowadzą one do prób samobójczych. Pacjent ze zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego zostaje objęty opieką psychiatryczną. Leczenie psychiatryczne zazwyczaj połączone jest z kuracją farmakologiczną, polegająca głównie na podawaniu środków antydepresyjnych. Zdarza się, że leczeniu u psychiatry musi poddać się cała rodzina osoby poszkodowanej, zwłaszcza jeśli jest nią dziecko.