Zalety przekształcenia działalności leczniczej

Przekształcenie działalności leczniczej może być realizowane przez lekarzy samodzielnie lub z udziałem podmiotów specjalizujących się w tym zakresie.

Jakie korzyści płyną z przekształcenia działalności leczniczej?

Lekarze działający w ramach jednoosobowej praktyki nie mają dostępu do wszystkich świadczeń realizowanych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie mogą oni również zatrudniać innych specjalistów. Przekształcenie działalności leczniczej znosi te ograniczenia i dlatego wybierane jest przez coraz większą grupę lekarzy.

O czym należy pamiętać podczas tego rodzaju działań?

Przekształcanie działalności leczniczej wymaga dopełnienia szeregu formalności, które związane są między innymi z lokalem, w którym mają być świadczone usługi. W tym przypadku należy zwrócić uwagę między innymi na warunki sanitarne czy instalacyjne. Poza tym, konieczna jest rejestracja danego podmiotu do CEIDG lub w KRS.

Na jakie inne elementy należy zwrócić uwagę?

Niezbędnym elementem jest wybór i zawarcie odpowiedniej umowy dotyczącej ubezpieczenia OC. Powinno mieć ono szeroki zakres i musi obejmować ewentualne szkody, które są następstwem wadliwego udzielania świadczeń zdrowotnych lub zaniechań w tym obszarze. Podmiot medyczny musi być również wpisany do rejestru, który jest prowadzony przez wojewodę. Nie można również zapominać o rejestracji w BDO. Umożliwia ona bowiem prawidłową gospodarkę odpadami medycznymi. Konieczne jest również przygotowanie pełnej dokumentacji RODO.

Czy warto powierzać realizację wymienionych zadań profesjonalistom?

Zdecydowanie tak. Jak wspomniano powyżej, przekształcenie działalności medycznej wymaga zaangażowania i nakładu czasu. Warto zatem skorzystać z pomocy kancelarii prawnych, których pracownicy przejmują część obowiązków związanych z tym procesem. W tym jednak przypadku należy korzystać z pomocy jedynie godnych zaufania podmiotów, które gwarantują skuteczne i bezproblemowe przekształcenie. Pełna oferta tego rodzaju usług dostępna jest choćby na stronie https://derekflak.pl.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://derekflak.pl/przeksztalcenia-dzialalnosci-leczniczej/