Dlaczego rola ojca w wychowaniu dziecka jest tak ważna?

Ojciec jest bardzo ważny w życiu dziecka, ponieważ stawia wymagania dziecku. To pozwala małemu człowiekowi nauczyć się jak pokonywać życiowe trudności, ale też być obdarzonym takimi cechami jak:

  • odwaga
  • skuteczność
  • szlachetność

Ojciec jest dla dziecka motywatorem do radzenia sobie z problemami. To dzięki jego roli młody człowiek może sprecyzować oczekiwania swoje względem siebie i świata, to daje stymulacje rozwój społecznego oraz daje przygotowanie do dorosłego życia. Kiedy dziecku nie stawia się żadnych wymagań, pobłaża się mu i od którego nic się nie wymaga, dziecko staje się „życiową niezdarą”. Tak wychowane dziecko przeważnie prezentuje postawę bazującą na roszczeniach od innych ludzi. Osoba taka nie potrafi dawać, a jedynie chciałaby brać od innych. Niestety też jest mało odporna na stres, szybko ulega frustracji, nie potrafi poradzić sobie z porażkami oraz słowami krytyki.

Miłość ojcowska to inspiracja do…?

Dla dziecka rodzice są najważniejszymi osobami w życiu, dlatego rola ojca jest równie ważna, co rola matki. Miłość ojcowska jest tak istotna, ponieważ matka daje dziecku ciepło, natomiast ojciec w dużej mierze przygotowuje do dorosłego życia. To ojcowska miłość jest inspiracją do:

  • pracy nad sobą,
  • samodoskonalenia się
  • rozwijania swoich umiejętności i korzystania ze swoich talentów

To ojciec jest wzorem, który wpływa na relacje dziecka z innymi ludźmi

Bardzo ważne w roli ojca jako rodzica jest fakt, że ojciec stanowi wzorzec i to ten pierwszy najważniejszy wzorzec męskości. Ten wzorzec męskości nie tylko ma wpływ na synów, ale też i na córki, ponieważ przy dobrze partnera świadomie lub nie – będą się one kierowały wzorem męskości jaką i reprezentuje ich ojciec Relacje dziecka z ojcem, powinny stwarzać i dawać pełne poczucie bezpieczeństwa. Ojciec ma niwelować wszelkie poczucie zagrożenia u dziecka. Relacje oparte na szczerych rozmowach, potrafią pomóc dziecku w sprostaniu z trudnościami napotkanymi w swoim życiu oraz przede wszystkim ważna jest akceptacja ojca względem dziecka takim jakim jest. Akceptacja daje dziecku ogromne poczucie pewności siebie oraz siłę do działania. Ojciec to inspirator, który wraz z matka pokazuje drogi życia i ukazuje cele jakie dziecko powinno sobie stawiać.

Czy po rozwodzie ojciec powinien być obecny w życiu dziecka?

Oczywiście, że tak. Rola ojca jest ogromna w życiu małego dziecka. Jaki ojciec nie był by, to nadal pozostaje biologicznym rodzicem dziecka i należy mu się kontakt z dzieckiem, który nie tylko jest ważny dla mężczyzny – ojca, ale i też głównie dla dziecka, które widząc ojca nie czuje się w żadne sposób już na początku swojego życia „wybrakowane” (z powodu braku ojca w jego życiu), w odróżnieniu do innych dzieci. W Szwecji proponuje się pieczę naprzemienną, kiedy rodzice dziecka nie są razem w związku. To bardzo dobry pomysł, by dziecko spędzało rok u matki, rok u ojca, ponieważ uczy to dziecka dostosowania się do wciąż dzisiaj zmieniającego się świata. Od człowieka wymaga się szybkiego adaptowania, odporności emocjonalnej i bycia elastycznym, taka sytuacja stwarza warunki do wykształcenia tych umiejętności u dziecka, które możliwe, że będzie sobie lepiej radzić dorosłym życiu, niż dziecko z pełnej, ale nieszczęśliwej rodziny.