System ERP jako nowoczesne narzędzie ułatwiające zarządzanie firmą

Produkować szybciej i taniej oraz sprzedawać więcej, niż konkurencja – to dążenie wszystkich przedsiębiorców. Aby osiągnąć ten cel trzeba zarządzanie zasobami firmy uczynić skutecznym. W tym celu warto wykorzystać najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnej, a do takich zalicza się system ERP.

Czym jest system ERP?

Enterprise Resource Planning – ERP, to planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Jest to zespół metod planowego dysponowania wszystkimi zasobami firmy. Pod pojęciem zasobów należy tu rozumieć zarówno zasoby materialne, jak i potencjach ludzki.

Niekiedy System erp opisywany jest jako oprogramowanie komputerowe do zarządzania. Sprowadzanie systemów ERP do roli programu komputerowego jest jednak niewłaściwe. Systemy ERP to znacznie więcej, niż narzędzia do wspomagania zarządzaniem zasobami. ERP wykorzystuje to, co dziś ma największą wartość, czyli informację. Przetwarzanie ogromnej ilości danych w zintegrowanym systemie pozwala na podejmowanie najbardziej optymalnych decyzji zarządczych.

Historia ERP

Historia planowania zasobów przedsiębiorstw rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Najpierw opracowano aplikacje IC do kontrolowania zapasów, czyli programy wspierające gospodarkę magazynową.

Kolejną cegiełką do rozwoju systemów zarządzania było oprogramowanie MRP. Standard MRP ukierunkowany był na procesy przedprodukcyjne, które związane były z zasobami materiałowymi. W rozbudowanej wersji MRP II system wspomagał dodatkowo proces wytwarzania wyrobów, ich dystrybucję, księgowość przedsiębiorstwa, kadry i płace. W ten sposób prosty IC ewaluując zamienił się w wielozadaniowy system ERP obejmujący wszystkie działy i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie oraz te związane z budowaniem relacji z klientami.

Ile kosztuje zakup i wdrożenie oprogramowania ERP?

Koszty oprogramowania ERP zależne są od wielu czynników, wśród których wiodącym jest wielkość przedsiębiorstwa oraz złożoność procesów w nim zachodzących.

Systemy ERP produkowane obecnie są jako oprogramowanie modułowe lub jednolite. Te ostatnie to systemy działające na jednej platformie. Nie można wykupić w ramach licencji jednej funkcji, na przykład do kontrolowania zapasów materiałowych.

W przypadku systemu modułowego oferuje się użytkownikom niezależne moduły, które działają na odrębnych platformach. W przypadku posiadania systemu wielomodułowego każdy użytkownik oprogramowania może korzystać z danych gromadzonych na pozostałych platformach.

Zakup oprogramowania modułowego daje możliwość rozłożenia wydatków w czasie. Ma to znaczenie tam, gdzie przedsiębiorcy muszą liczyć się z kosztami. Wdrażanie systemu ERP można rozpocząć od obszarów zdefiniowanych jako szczególnie newralgiczne i wymagające wsparcia. Można także rozpocząć pracę z oprogramowaniem od modułów łatwiejszych i z biegiem czasu, po rozbudowie kompetencji w zakresie obsługi, sięgnąć po moduły trudniejsze.

W cenie licencji, obok praw do korzystania z oprogramowania, są: szkolenia ogólne teoretyczne i praktyczne stanowiskowe dla użytkowników, serwisowanie systemu oraz aktualizacje oprogramowania.

Czy system ERP wymaga zakupu nowego sprzętu komputerowego?

Oprogramowanie ERP wymaga dostępu do pojemnych i skutecznie chronionych serwerów. Można takie serwery zakupić do firmy lub skorzystać z możliwości umieszczenia systemu ERP w chmurze.

Korzystanie z zewnętrznych serwerów jest znacznie tańsze, niż zakup, obsługa i utrzymanie serwerów firmowych.

Za możliwość pracy z ERP w wersji chmurowej płaci się comiesięczny abonament.