Ciąża u psa a RTG. Kiedy wykonać badanie?

Przeprowadzając RTG weterynaryjne psa, trudno określić konkretne terminy poczęcia czy porodu. Badanie radiologiczne pozwala jednak na ocenę przybliżonego wieku ciąży.

Badanie radiologiczne to popularna metoda obrazowania ciąży u psa. RTG weterynaryjne cieszy się szczególnym powodzeniem wśród hodowców, którzy mogą w ten sposób określić liczbę szczeniąt. Badanie to ma ponadto kluczowe znaczenie w ocenie stanu zdrowia suki, a także nadchodzącego miotu. Kiedy należy wykonać RTG psa w ciąży?

Ocena wieku ciąży

Przeprowadzając RTG weterynaryjne psa, trudno określić konkretne terminy poczęcia czy porodu. Badanie radiologiczne pozwala jednak na ocenę przybliżonego wieku ciąży. Rozpoznanie kośćca psich płodów za pomocą tej metody jest możliwe dopiero ok. 22-20 dni przed porodem. Uwidocznić można wówczas żebra, czaszkę i kręgosłup. Na ok. 9-2 dni przed rozwiązaniem, zaobserwować da się kość udową. Zęby szczeniąt zwykle widać na zdjęciach rentgenowskich na ok. 8-3 dni przed urodzeniem. Ocena jest zwykle najbardziej wiarygodna po 45 dniu ciąży.

Określenie wielkości miotu

Zdjęcia RTG u suk w ciąży wykonuje się w dwóch projekcjach, bocznej oraz pośrodkowej. Podstawowym działaniem jest zliczenie widocznych czaszek i kręgosłupów płodów. Pozwala to na prognozowanie wielkości miotu i zapewnia dość wysoką skuteczność, zwykle na poziomie 90-100 proc.

W przypadku szczególnie licznych miotów, podczas badania RTG weterynaryjnego może wystąpić zatarcie obrazu. Jama brzuszna suki ulega wówczas silnemu wypełnieniu płodami, które podczas obrazowania nakładają się na siebie. W niektórych przypadkach, może to prowadzić do pewnych nieścisłości w określaniu ilości szczeniąt. Zazwyczaj jednak są to niewielkie pomyłki kalkulacyjne, dotyczące jednego lub dwóch zwierząt w całym miocie.

Planowanie pomocy porodowej

Jeżeli nie ma żadnych wskazań lekarskich do wykonania RTG weterynaryjnego, zwykle nie trzeba robić zdjęć. Ich wykonanie może jednak uratować życie zarówno szczeniąt, jak i matki. Badanie weterynaryjne RTG jest bardzo ważne zwłaszcza w przypadkach planowanej pomocy porodowej. Dotyczy to nie tylko tradycyjnej metody bezkrwawej, ale również zabiegu cesarskiego cięcia. W obu przypadkach niezwykle istotna jest prawidłowa ocena przebiegu akcji porodowej, a także zapewnienie odpowiedniego zaplecza reanimacyjnego. Ciąża u psa może być zagrożona np. ze względu na zbyt duży miot.

RTG podczas akcji porodowej

Zdjęcia RTG wykonać można także w trakcie akcji porodowej, jeżeli występują komplikacje i konieczne jest podjęcie decyzji o zastosowaniu cesarki. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ciąż jednopłodowych. Pojedyncze szczenię zwykle nie jest w stanie wywołać akcji porodowej, a także samodzielnie przedostać się przez drogi rodne.

Zdjęcie RTG pozwala też na uwidocznienie nieprawidłowych ułożeń czy dysproporcji wielkości. Suka może nie być w stanie urodzić szczeniaka z główką podwiniętą i wciśnięta w drogi rodne. Wówczas konieczne jest szybkie wykonanie cesarskiego cięcia, aby skrócić niepotrzebne oczekiwania i uniknąć poronienia. Radiologiczne badanie weterynaryjne może być tym samym sposobem na uratowanie życia szczeniąt, a także zdrowia matki.