Regały rolkowe do magazynu – zastosowanie

Magazynowe regały rolkowe to system składowania, w którym jednostki ładunkowe samoistnie przemieszczają się z jednego końca regału na drugi.

Poziomy składowania w regałach rolkowych zainstalowane są pod niewielkim kątem i wypełnione specjalnymi rolkami transportowymi. Dzięki temu jednostki ładunkowe mogą samoczynnie – siłą grawitacji – przesuwać się z jednego końca kanału na drugi. Od zasady działania regałów rolkowych wzięły się inne nazwy tego systemu – regały przepływowe lub grawitacyjne.

Konstrukcja regałów rolkowych różni się w zależności od gabarytów towarów, które będą na nich przechowywane. Regały na palety to masywne konstrukcje, których wysokość może przekraczać 6 m, a długość kanału nawet 20 m. Wymiary kanału składowania są ściśle określone i dostosowane do ustandaryzowanych palet.

Regały pojemnikowe to konstrukcje lżejsze, oparte na komponentach wykorzystywanych w regałach półkowych. Z racji tego, że pojemniki i kartony magazynowe mogą występować w setkach różnych wymiarów, rolkowe regały pojemnikowe muszą cechować się większą uniwersalnością. Kanały transportowe są więc dużo szersze, a ich wysokość może być swobodnie regulowana.

Regały rolkowe na palety

System regałów rolkowych na palety stosuje się w dwóch przypadkach: w magazynach buforowych oraz magazynach szybko rotujących towarów z dużym wolumenem zapasów przypadającym na jeden indeks.

Magazyny buforowe stosuje się do przechowywania zapasów, w przypadku których rytm dostaw nie jest zgodny z rytmem wydań. Bufory bezpieczeństwa tworzy się przede wszystkim w zakładach produkcyjnych, w których musi być zachowana ciągłość produkcji. Towary od zewnętrznych dostawców ładuje się na regał w strefie załadowczej, a następnie przesuwają się na rolkach ku strefie odbiorczej. Jednostki ładunkowe znajdujące się na regale rolkowym pomiędzy tymi dwiema strefami stanowią właśnie wspomniany bufor bezpieczeństwa.

Paletowe regały rolkowe stosuje się również w magazynach produktów rolno-spożywczych. Asortyment ten charakteryzuje dużą rotacją wysokich wolumenów towarów i dystrybucją w modelu FIFO (First-In-First-Out). Rolą regałów rolkowych w takich obiektach jest usprawnienie przepływu – ładunki transportowane są samoistnie, bez udziału wózków widłowych. System ten pomaga również w zachowaniu porządku w magazynie, ponieważ na jednym kanale składowania przechowywany jest tylko jeden indeks (referencja / SKU).

Regały rolkowe na pojemniki

System regałów rolkowych na pojemniki powszechnie wykorzystuje się w centrach dystrybucyjnych i magazynach e-commerce. Magazyny sklepów internetowych to bardzo charakterystyczne obiekty we współczesnym obrocie towarowym. Dostawy zapasów realizowane są w systemie całopaletowym (jeden indeks na palecie). Wydawane natomiast są małe opakowania zbiorcze ze zróżnicowanymi produktami. W obiektach tego typu kluczowe jest ograniczenie do minimum czasu i zasobów zużywanych w transporcie od strefy dostaw do strefy wydań.

Pojemnikowe regały rolkowe instaluje się zazwyczaj w strefach kompletacji w integracji z regałami paletowymi. Na górnych poziomach składowania przechowywane są palety. Na paletach umieszczone są mniejsze opakowania zbiorcze: kartony lub pojemniki. Opakowania te w miarę potrzeby transportowane są na niższe poziomy, a tam umieszczane po jednej stronie regału rolkowego. Następnie, na pochylonych rolkach, pojemnik samoczynnie przesuwa się na drugą stronę regału. Tutaj operator pobiera opakowania jednostkowe danego asortymentu i przekazuje dalej do kolejnych etapów procesu kompletacji.