Co trzeba wiedzieć o liście obecności?

Są różne sposoby na to, aby pracownik potwierdził przepracowane w firmie godziny. Jednym z nich jest lista obecności. Co powinno się na niej znajdować? Jak z niej korzystać?

Co to jest lista obecności?

Lista obecności pracownika jest sposobem na ewidencjonowanie czasu pracy. Może być sporządzona samodzielnie przez pracodawcę, ponieważ nie ma dokładnych wytycznych, jak ma wyglądać. Dzięki takiemu dokumentowi można łatwiej wyliczać wynagrodzenie oraz przysługujące świadczenia.

W praktyce wygląda to tak, że pracownik po przybyciu do pracy podpisuje listę, która znajduje się w wyznaczonym miejscu, na przykład w sekretariacie. Natomiast osoba nadzorująca, w odpowiednim czasie sprawdza zgodność informacji na liście ze stanem faktycznym i potwierdza swoim podpisem, że pracownik był w pracy. Ważne, żeby podwładny wiedział wcześniej, jakie są zasady panujące w przedsiębiorstwie, co dotyczy również listy obecności. Takie informacje zatem muszą się znaleźć w regulaminie, z którym nowa osoba powinna się zapoznać.

Jakie dane powinny się znaleźć na liście?

Omawiany dokument jest dość prosty, jednak trzeba w nim zawrzeć kilka niezbędnych informacji. O czym mowa? Chodzi o imię oraz nazwisko osoby, której lista dotyczy. Ponadto konieczne są także dane kierownika, który jest w stanie sprawdzić, czy uzupełniony czas pracy jest zgodny z prawdą i zatwierdzi on zadeklarowane godziny.

Niezbędne są również podpisy wymienionych wyżej osób. Poza tym na dokumencie należy wyraźnie zaznaczyć, za jaki okres jest lista. Zwykle stosuje się okres miesięczny. Dodatkowo można zostawić pod spodem miejsce na podliczenie wszystkich przepracowanych godzin oraz dni, co jest swego rodzaju ułatwieniem podczas rozliczania, czy sprawdzania absencji na stanowisku pracy.

Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że lista obecności nie jest obowiązkowa. Jej prowadzenie jest dobrowolne, choć sama ewidencja już jest rzeczą konieczną. Natomiast zwykle taką funkcję w firmie pełni karta czasu pracy, która musi zawierać wskazane przez ustawodawcę dane. Powyższe kwestie są jednymi z wielu, o których musi pamiętać właściciel przedsiębiorstwa. Przydatna może być także inna wiedza. Warto zajrzeć do artykułu: Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela – wzór z omówieniem. Nigdy nie wiadomo, kiedy takie informacje się przydadzą.