Deduplikacja w bazach danych. Na czym to polega?

Aby baza danych była wartościowa i stanowiła cenne źródło informacji, które przełoży się na zwiększenie sprzedaży w firmie, musi być dobrana wedle ściśle określonych kryteriów, a także aktualna. Błędne dane w bazie przyczyniają się bowiem do niepotrzebnego wzrostu kosztów przeprowadzania kampanii marketingowych i analiz rynkowych oraz do ich nieskuteczności. Jednym ze sposobów na utrzymanie dobrej jakości danych jest deduplikacja.

Jak przeprowadza się deduplikację w bazie danych?

Prowadzenie bazy danych klientów jest zadaniem wymagającym czasu, pracy i zaangażowania. Niekiedy w bazie pojawiają się wadliwe dane wynikające np. z faktu likwidacji danej firmy lub zmiany jej siedziby. Jednym z często spotykanych błędów obniżających jakość bazy duplikacja danych, czyli obecność wielokrotnych rekordów w rzeczywistości odnoszących się do tego samego klienta. Przyczyną takiego zjawiska może być wspomniana wcześniej zmiana adresu firmy, błąd w pisowni (tzw. literówka) lub niedokładne łączenie danych z różnych baz. Dotyczy to w szczególności bardziej rozbudowanych rejestrów, gdzie mamy do czynienia ze znaczną ilością rekordów. W efekcie niektóre wpisy w bazie mogą się powtarzać i zawierać te same informacje, chociaż zapisane w różny sposób. Celem deduplikacji jest „wychwycenie” takich wadliwych rekordów i skonsolidowanie ich, do czego wykorzystuje się specjalnie utworzone algorytmy. Dzięki temu możliwe jest wyczyszczenie bazy z niepotrzebnych, zdublowanych treści i zaktualizowanie danych zawartych w poszczególnych rekordach.

W procesie deduplikacji wykorzystuje się różne rodzaje informacji. – Mówi pracownik portalu PanoramaDanych. – Mogą to być podstawowe dane, takie jak nazwa firmy NIP, adres korespondencyjny bądź e-mail oraz numer telefonu. Ponadto istnieje możliwość zestawienia i uzupełnienia danych, np. o informacje dotyczące wysokości obrotów, zatrudnienia czy branży.

Dlaczego warto zdecydować się na deduplikację danych?

Usunięcie z bazy duplikowanych danych sprawia, że staje się ona bardziej wartościowa, a tworzone na jej podstawie kampanie skuteczniejsze i mniej kosztowne. W przypadku zdublowanych danych musimy bowiem liczyć się z wielokrotną próbą dotarcia do klienta z przekazem, czy to w formie kontaktu telefonicznego w przypadku telemarketingu, czy też poprzez rozsyłanie wiadomości e-mail lub przesyłek pocztowych. Przez takie działanie budżet realizowanej kampanii staje się wyższy, a dodatkowo cierpi na tym wizerunek firmy. Deduplikacja danych to jednak nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale też większa precyzja w targetowaniu kampanii, a to dzięki możliwości uzupełnienia danych o dodatkowe informacje. Takie rozwiązanie można zastosować w przypadku planowanej akcji reklamowej, ale też w celu usprawnienia działania firmowego systemu CRM oraz przy łączeniu rekordów z różnych rejestrów w nową bazę.