Przekształcenie PKS Bielsko-Biała w Komunikację Beskidzką

Przekształcenie PKS Bielsko-Biała w Komunikację Beskidzką

Państwowa komunikacja samochodowa, czyli w skrócie PKS, była pierwszym przedsiębiorstwem umożliwiającym swobodne podróżowanie po całym kraju, a także na trasach międzynarodowych. Przedsiębiorstwo zostało założone w odpowiedzi na coraz większe potrzeby mieszkańców całej Polski.

Powstanie PKS Bielsko-Biała

Przez wiele lat przedsiębiorstwo PKS prowadziło działalność o zasięgu ogólnokrajowym. Natomiast ze względu na zmiany, które następowały w państwie przez kolejne lata, zdecydowano o podzieleniu go na mniejsze, lokalne przedsiębiorstwa. W ten sposób powstała między innymi PKS Bielsko-Biała.

Od początku swojej działalności PKS Bielsko Biała rozwijała sieć połączeń pomiędzy mniejszymi i większymi miejscowościami w regionie, tak, aby w miarę możliwości jak najbardziej ułatwić mieszkańcom codzienne poruszanie się po nim.

Przekształcenie PKS Bielsko Biała w Komunikację Beskidzką

PKS Bielsko-Biała z powodzeniem działało w regionie przez ponad 30 lat, obsługując co roku wiele tysięcy mieszkańców, a także ułatwiając licznym turystom przejazdy.

W 2021 roku doszło jednak do przekształcenia dobrze znanego przedsiębiorstwa PKS Bielsko-Biała w spółkę o nazwie Komunikacja Beskidzka. Zmiana ta podyktowana była głównie chęcią rozwoju oraz unowocześnienia istniejącej firmy.

Komunikacja Beskidzka – kontynuacja działalności PKS Bielsko Biała

Obecnie spółka pod nazwą Komunikacja Beskidzka kontynuuje działalność przedsiębiorstwa PKS, obsługując wszystkie dotychczasowe połączenia. Ze względu na chęć rozwoju stara się jednak zadbać o unowocześnienie floty autokarów oraz poszerzenie działalności, aby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców Podbeskidzia.

Komunikacja Beskidzka kontynuuje również rozpoczętą przez PKS Bielsko-Biała działalność w zakresie organizacji wyjazdów turystycznych. W jej ofercie można znaleźć zarówno wycieczki, jak i wczasy organizowane na terenie Polski, ale również za granicą.