Faktura VAT marża w branży turystycznej

Pod pojęciem usług turystycznych mieści się wiele kategorii, między innymi zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie i wiele innych w zależności od specyfiki prowadzonej działalności. Jednym ze sposobów rozliczania podatków od sprzedaży usług turystycznych jest wystawianie faktur VAT marża.

Faktura marża – co trzeba wiedzieć, działając w branży turystycznej?

Faktura VAT marża to dokument sprzedaży, w którym podatek naliczany jest od wartości marży, a nie od całkowitej wartości usługi jak ma to miejsce w przypadku zwykłej faktury VAT. Usługi turystyczne to jedna z kilku działalności wymienionych w ustawie, dla której można rozliczać podatek na podstawie dokumentu VAT marża.

Podstawowa stawka podatku wynosi 23%, ale są też wyjątki. Stawka VAT 0% powinna być stosowana w przypadku, gdy usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza obszarem Unii Europejskiej. Drugim przypadkiem, w którym obowiązuje stawka 0% jest sytuacja kiedy usługi są świadczone po części na terenie UE jak i poza nią. Wtedy to, co ma miejsce poza obszarem Unii, jest opodatkowane stawką 0%.

Na fakturze VAT marża nie wyszczególnia się kwoty podatku. Widoczna musi być łączna wartość brutto usługi, niezależnie od tego, czy składa się ona z usług własnych, czy również takich, które nabywane są od innych podmiotów. Zgodnie z ustawą na dokumencie powinien też widnieć opis „procedura marży dla biur podróży”.

Biura podróży a Faktura marża – co trzeba wiedzieć

Faktura marża to bardzo korzystny sposób rozliczania podatku. W branży turystycznej stosują go przede wszystkim biura podróży, dla których usługa przez nie świadczona, np. wycieczka zagraniczna, składa się z wielu elementów, właśnie takich jak transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, a także często wykracza poza obszar UE.

Usługi własne to świadczenia wobec nabywcy usługi, które nie zostały zakupione od innych podmiotów — np. zakwaterowanie turystów w przypadku, gdy biuro jest właścicielem hotelu.

Usługi nabyte — w ich przypadku biuro podróży jest tylko pośrednikiem, który odsprzedaje produkt swojemu klientowi. Doskonałym przykładem takiej usługi jest ubezpieczenie.