Proste badania krwi pomogą określić stan serca

Choroby serca dotykają wielu osób – także tych w coraz młodszym wieku. Można jednak szybko je rozpoznawać, ponieważ wystarczy tylko proste badanie krwi, które możemy wykonać w każdym laboratorium.

Regularne przeglądy stanu zdrowia są bardzo pomocne w określeniu ogólnego stanu organizmu oraz pozwalają na szybkie rozpoznanie różnych schorzeń, zanim rozwiną się bardziej. W przypadku chorób serca lekarze zalecają, aby takie badania wykonywać już po trzydziestym roku życia.

Morfologia krwi

To jedno z podstawowych badań, które pozwala na określenie stanu organizmu człowieka. Obejmuje ono szereg czynników określających stan krwi, w tym między innymi krwinek czerwonych, białych, płytek krwi, OB.

Jeśli dochodzi do odchyłów w wynikach, mogą one świadczyć o różnych schorzeniach, w tym także serca oraz układu krwionośnego. W takich przypadkach najczęściej zalecana jest dalsza diagnostyka.

Lipidogram

Kolejnym zalecanym badaniem jest lipidogram, czyli badanie pozwalające na określenie poziomu cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi. Lipidogram oznacza także frakcje LDL oraz HDL cholesterolu.

U osób, które mają większe ryzyko chorób serca i układu krwionośnego, poziom cholesterolu oraz trójglicerydów jest podwyższony. Także może świadczyć to o większym ryzyku wystąpienia cukrzycy, niewydolności nerek, a nawet problemach z tarczycą.

Homocysteina

Jest organicznym związkiem, aminokwasem, który może prowadzić do podwyższenia ryzyka chorób serca, w tym zawałów oraz udaru mózgu.

Stężenie glukozy we krwi

W celu określenia stanu serca można także wykonać badanie stężenia glukozy na czczo. W ten sposób rozpoznaje się również cukrzycę, ale zwiększony poziom glukozy współwystępuje również z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Markery sercowe

W laboratoriach wykonamy też takie badania na serce jak markery sercowe – są to enzymy, które określają stan serca. Zaliczają się do nich troponiny sercowe, izoenzym sercowy kinazy kreatyninowej oraz mioglobina.

Dzięki markerom sercowym można określić stan serca, stopień jego uszkodzenia oraz ryzyko wystąpienia chorób serca.