Co powinna zawierać umowa pożyczki ratalnej?

Umowa pożyczki ratalnej jest dowodem na to, że takie zobowiązanie zaciągnęliśmy. Powinny więc znajdować się w niej wszystkie ważne informacje. Nie ma znaczenia, czy umowę podpisujemy z firmą pożyczkową, czy osobą prywatną. Zanim podpiszemy dokument, upewnijmy się, że dane zgadzają się z rzeczywistością. W przypadku sytuacji konfliktowej, będzie to dokument rozstrzygający, który potwierdzi nasze słowa.

Co powinno się znaleźć w umowie pożyczki ratalnej?

Umowa pożyczki ratalnej to dokument o mocy prawnej. Dlatego musi zawierać istotne dane. Wyraźnie muszą zostać określone strony umowy, czyli kto jest pożyczkodawcą, a kto pożyczkobiorcą. Z tego powodu wpisuje się do niej dane osobowe. Kolejną, ważną kwestią jest data zawarcia umowy. Najistotniejsza jest kwota pożyczki i termin oraz sposób jej spłaty. Wyszczególniona powinna być ilość rat, ich wysokość i termin wpłaty. W umowie powinna znaleźć się również wysokość odsetek, prowizji i wszelkich innych kosztów. Podana musi być również całkowita kwota do spłaty. Jeżeli pożyczka jest zabezpieczona w formie weksla, poręczenia lub w inny sposób, informacje o tym muszą znaleźć się w umowie. Zdefiniowane powinny być warunki wcześniejszej spłaty i przedłużenia pożyczki. Eksperci z ratkomat.pl zalecają, żeby uważnie czytać, jakie są konsekwencje nieterminowej spłaty. Na koniec pozostają jeszcze warunki odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, a także reklamacje. Tak sporządzoną umowę należy podpisać.

Pożyczka na miarę potrzeb i możliwości

Na co najczęściej pożyczamy pieniądze…? Większość pożyczek przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. Łatwość, z jaką można ją otrzymać w instytucjach pozabankowych sprawia, że coraz więcej osób składa wnioski o pożyczkę ratalną. Jest to wygodne rozwiązanie problemów finansowych, można bowiem szybko otrzymać środki, bez nadmiaru formalności. Wiele osób popełnia jednak błąd, nie czytając uważnie umowy. Niepłacone w terminie raty generują duże odsetki i koszty. Dlatego pożyczka ratalna powinna być zaciągana w wysokości odpowiadającej możliwościom finansowym pożyczkobiorcy. Wtedy znacznie prościej spłacać ją w terminie i wywiązywać się z warunków umowy.