Dlaczego alkoholik pije? – przyczyny uzależnień

Sięganie po alkohol wcale nie musi oznaczać, że ktoś stanie się alkoholikiem. Tak naprawdę to nawet nie ilość wypijanego alkoholu jest kluczową kwestią, ale częstotliwość sięgania po kieliszek. Jeśli alkohol stanie się czymś, bez czego nie sposób jest się komuś zrelaksować czy poprawić humor, drastycznie wzrasta ryzyko wpadnięcia w nałóg. Bardzo łatwo jest przeoczyć moment utraty kontroli nad ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu. Z czasem pojawia się wręcz przymus sięgania po alkohol o charakterze psychiczno-somatycznym. Osoba uzależniona przy każdej próbie odstawienia alkoholu odczuwa szereg nieprzyjemnych objawów, przez co nałóg staje się nieodzowną częścią jej życia i jedynym sposobem na złagodzenie symptomów wynikających z asystencji. Pojawia się jednak pytanie, co jest przyczyną alkoholizmu i jak skutecznie uporać się z nałogiem?

Uzależnienie od alkoholu – co może być przyczyną alkoholizmu?

Tak naprawdę to nie ma jednej konkretnej przyczyny alkoholizmu, gdyż istnieje szereg czynników mogących przyczynić się do rozwoju tej podstępnej choroby. Przyczyny mogą być indywidualne, społeczno-kulturowe bądź demograficzne. W grupie zwiększonego ryzyka z pewnością znajdują się osoby o niskim poziomie wrażliwości, mało odporne na stres i niepotrafiące pokonywać napotykanych w życiu codziennym trudności. Ucieczka od rzeczywistości w postaci sięgania po alkohol sprawia, że problemy się nawarstwiają, przez co powrót do normalnego życia i uporanie się z trudnościami wydaje się wręcz niemożliwa dla chorego. Na rozwój alkoholizmu może mieć także otoczenie. Znaczenie ma zarówno miejsce zamieszkania chorego, jak również jego pozycja społeczna, wykształcenie, wykonywany zawód czy najbliższe alkoholikowi osoby. Do pedagogicznych przyczyn alkoholizmu zaliczyć można wychowywanie się w patologicznej czy też źle funkcjonującej rodzinie. Rozwód czy wyjazd jednego z rodziców również może mieć wpływ na to, że w przyszłości dana jednostka zacznie nałogowo sięgać po alkohol. Podobnie zresztą jak przebywanie w złym towarzystwie i brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców. Trzeba także pamiętać, że obecnie alkohol pojawia się powszechnie niemalże na każdej imprezie i podczas wszelkiego rodzaju uroczystości. Są również osoby z wrodzonymi skłonnościami do alkoholizmu, co wynika z metabolizmu organizmu. Jeśli ktoś ma wyższą tolerancję na alkohol, może sięgać po niego częściej i spożywać go w większej ilości, a w efekcie uzależnić się od niego.

Leczenie alkoholizmu, czyli gdzie szukać pomocy?

W przypadku uzależnienia od alkoholu rzadko kiedy chory jest w stanie samodzielnie uporać się z problemem i skończyć z nałogiem. Znacznie częściej osoba uzależniona od alkoholu wręcz nie widzi problemu, chociaż osoby z jej otoczenia niejednokrotnie poruszają drażliwą kwestię niekontrolowanego spożycia alkoholu. Jeśli alkoholik nie zrozumie, że ma problem i nie będzie chciał się z nim uporać, wszelkie próby namówienia go na leczenie skończą się niepowodzeniem. Chory musi sam chcieć wyjść z pułapki alkoholizmu. Dopiero wówczas możliwe jest skuteczne leczenie. Potrzebne jest nie tylko wsparcie ze strony najbliższych mu osób, ale również niezbędna jest pomoc z zewnątrz. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku udanie się do prywatnego ośrodka leczenia uzależnień. Alkoholizm jest podstępną i długotrwałą chorobą, która może powrócić. Nieleczona może nawet doprowadzić do śmierci osoby uzależnionej. W związku z tym tak ważne jest jak najszybsze podjęcie walki z tym destruktywnym nałogiem i rozpoczęcie terapii alkoholowej. Samo leczenie jest długotrwałe i konieczne, a znalezienie źródła problemów jest dopiero początkiem. Podczas terapii odwykowej dąży się do tego, aby pacjent znalazł motywację do zmian i chciał trzymać się zaleceń.

Dogodne warunki stworzone w prywatnym ośrodku uzależnień sprawiają, że chory może w pełni skupić się na leczeniu i liczyć na stałą współpracę z wykwalifikowanymi psychologami i terapeutami. Na podstawie sporządzonej przez nich mapy problemów i dzięki wspólnemu szukaniu czynników mających wpływ na rozwój alkoholizmu terapia alkoholowa może przenieść pożądane efekty. W prywatnym ośrodku uzależnień każdy przypadek jest taktowany indywidualnie, a metody i zalecenia w czasie leczenia alkoholizmu dobierane są zgodnie ze stopniem zaawansowania choroby. Leczenie choroby alkoholowej dzieli się na dwa etapy – diagnostyczny i terapeutyczny. W zależności od rodzaju problemu leczenie może obejmować psychoterapię indywidualną i grupową, leczenie farmakologiczne i terapię dla bliskich osób alkoholika. W klinice osoby uzależnione od alkoholu uczone są również metod relaksacji i zmian zachowań związanych z nałogiem. Specjaliści uczą także tego, jak radzić sobie z problemami życia codziennego i zawodowymi. Przekazują też wiedzę na temat tego, jak wygląda zdrowy tryb życia i jak kontaktować się z otoczeniem.

Skorzystaj z pomocy Prywatnego Ośrodka Leczenia Alkoholizmu  Terapie Tu i Teraz