Bezpieczna ewakuacja – oddymianie grawitacyjne klatek schodowych

W przypadku pożaru gazy spalinowe oraz dym stanowią największe zagrożenie dla uciekających ludzi, a także sprawiają, że ratownicy nie mogą działać efektywnie. Dlatego skuteczne systemy oddymiania klatek schodowych są istotnym elementem w ochronie przeciwpożarowej.

Jak przebiega ewakuacja?

Podczas projektowania budynków użytkowych i mieszkalnych szczególną uwagę przykłada się do tego, by podczas pożaru ludzie mogli w bezpieczny sposób wyjść na zewnątrz. Nie jest to możliwe, jeśli klatki schodowe podczas pożaru spowite są gęstym dymem, który jest często przyczyną zatruć i uduszeń. Elektroniczne systemy oddymiania są tym, co w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie obrażeń wśród osób przebywających w budynku. Zapewniają one również dodatkową ochronę przed gazami dymowymi w dłuższym czasie, dzięki czemu praca służb ratowniczych jest szybsza i bezpieczniejsza.

Więcej informacjo o tym, jak działa oddymianie grawitacyjne klatek schodowych, można znaleźć na stronie https://www.promattop.pl/pl-pl/biuro-projektowo-inzynierskie/projektowanie/system-wentylacji-pozarowej-oddymianie-grawitacyjne.

Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych – zalety

1. Możliwość samodzielnej ewakuacji  

Ucieczka przez klatki schodowe jest zalecana, nawet jeśli dozwolone są inne rozwiązania dla dróg ewakuacyjnych i ratowniczych. Ewakuacja ludzi odbywa się szybciej dzięki wolnym od dymu schodom z mniejszą ilością dymu. Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych zmniejsza także ryzyko wybuchu paniki, dzięki czemu ludzie mogą sami opuścić budynek wedle wcześniej wytyczonego planu.

2. Szybsze dotarcie służb ratunkowych 

Automatyczne systemy oddymiania zapewniają odpychanie i odprowadzanie dymu, nawet przy wysokich temperaturach. W wielu przypadkach daje to ratownikom szansę na szybsze dotarcie do źródła ognia.

3. Redukcja kosztów budowy 

Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych nie generuje zwiększonych kosztów związanych z modyfikacją projektu lub gotowej już bryły budynku.